CO ZATEPLOVÁNÍ FASÁD DOKÁŽE? SNÍŽÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ DOMU * UDĚLÍ BUDOVĚ NOVÝ A MODERNÍ VZHLED * PRODLOUŽÍ ŽIVOTNOST DOMU * NAVÝŠÍ TRŽNÍ CENU DOMU
HIGHLY CUSTOMIZABLE THEME
EKONOMICKÉ VÝHODY ZATEPLENÍ ZATEPLENÍM DOMU SNÍŽÍTE VÝDAJE NA VYTÁPĚNÍ AŽ O 60 % * PRODLOUŽÍTE ŽIVOTNOST OBJEKTU O NĚKOLIK DESÍTEK LET * ŠETŘÍTE VÝKON VAŠÍ TOPNÉ SOUSTAVY.
EKONOMICKÉ VÝHODY ZATEPLENÍ
ŠETŘETE KAŽDOU MINUTOU PŘI KVALITNÍM ZATEPLENÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍM ZPŮSOBEM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ JE OMEZENÍ SPOTŘEBY TEPLA.
AMAZING BACKGROUND OPTIONS

Zateplování fasád

Cena zateplování domů nejde bohužel pevně stanovit. Je ovlivněna mnoha faktory. Její výše se odvíjí především od zvoleného druhu izolačního materiálu, jeho tloušťky, celkové členitosti fasády apod. Významnou roli hraje také cena lešení potřebného k provedení díla.

Cenová politika naší firmy je zaměřena na poskytování stavebních prací v rozumném poměru mezi kvalitou a zárukami na straně jedné a cenou na straně druhé. Tohoto rozumného poměru se snažíme dosahovat minimalizací našich režijních nákladů a tlakem na výrobce a dodavatele stavebních materiálů. Nezaměstnáváme administrativní pracovníky - všichni členové našeho týmu mají každodenní kontakt se stavbou. Neživíme leasingové společnosti, banky, pronajímatele nemovitostí a podobně.

Pro bytová družstva, společenství vlastníků, správcovské společnosti apod. nabízíme stálou slevu ve výši 7% z celkové ceny díla.
  • Námi zhotovené dílo je postupně hrazeno na základě dokončení jednotlivých částí dle předem domluveného harmonogramu, který je součástí smlouvy o dílo. V praxi to znamená, že investor má v jakýkoliv moment stavby dodán materiál nebo provedeny práce ve vyšší hodnotě než má zaplaceno na zálohách.
Orientační cena zateplení fasády se pohybuje od cca 850,- Kč s DPH/m2, v ceně jsou obsaženy níže uvedené práce včetně veškerého potřebného materiálu.
  • montáž zakládacího profilu
  • nalepení polystyrenu EPS F
  • kotvení hmoždinkami
  • osazení okenních profilů
  • osazení hliníkových rožků s armovací tkaninou
  • armovací vrstva s perlinkou
  • penetrace a natažení probarvené omítky
  • doprava, nájem, montáž a demontáž lešení
  • odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci