CO ZATEPLOVÁNÍ FASÁD DOKÁŽE? SNÍŽÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ DOMU * UDĚLÍ BUDOVĚ NOVÝ A MODERNÍ VZHLED * PRODLOUŽÍ ŽIVOTNOST DOMU * NAVÝŠÍ TRŽNÍ CENU DOMU
HIGHLY CUSTOMIZABLE THEME
EKONOMICKÉ VÝHODY ZATEPLENÍ ZATEPLENÍM DOMU SNÍŽÍTE VÝDAJE NA VYTÁPĚNÍ AŽ O 60 % * PRODLOUŽÍTE ŽIVOTNOST OBJEKTU O NĚKOLIK DESÍTEK LET * ŠETŘÍTE VÝKON VAŠÍ TOPNÉ SOUSTAVY.
EKONOMICKÉ VÝHODY
ŠETŘETE KAŽDOU MINUTOU PŘI KVALITNÍM ZATEPLENÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍM ZPŮSOBEM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ JE OMEZENÍ SPOTŘEBY TEPLA.
AMAZING BACKGROUND OPTIONS

Zateplení objektu Vám přinese řadu výhod

 • Úsporu energie
  Nejedná se jen o úsporu tepelné energie, ale i jiných, např. teplé vody. Mluvíme proto o úsporách energií
 • Snížení provozních nákladů
  Instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem – za nižší cenu, možnost úspor nákladů na vytápění 30-60%
 • Posun rosného bodu
  Po provedení ETICS dojde k posunu rosného bodu směrem ven z objektu. Výsledkem je, že objekt je sanován a není namáhán vlivy rosného bodu – zamezí vzniku plísní na vnitřním líci
 • Zvýšení vnitřní povrchové teploty
  Dojde ke zvýšení vnitřní povrchové teploty obvodových konstrukcí a to o několik bodů
 • Zvýšení tepelné akumulace
  Stávající konstrukce je schopna tepelnou energii akumulovat, neboť vnější izolace výrazně zmenší tepelnou ztrátu konstrukce.
 • Posílení statické funkce
  Po aplikaci ETICS - zateplení fasády a střechy je konstrukce panelového domu chráněna proti vlivům vnějšího prostředí. To má vliv na celkové prodloužení životnosti objektu.
 • Odstranění tepelných mostů
  Ve stycích a spojích obvodových plášťů dochází k výraznému oslabení tepelné celistvosti objektu. ETICS je celistvá obálka. Která tyto tepelné mosty zcela odstraní.
 • Odstranění tepelných mostů okolo oken
  Přidáním izolantu na ostění a nadpraží se izolace napojí na okenní rám. Obdobně lze zateplit pod parapetním plechem. Tepelné mosty se významně sníží.
 • Vylepší vzhled objektu
  Zateplení umožní použitím různých materiálů celkově změnit vzhled objektu. A to nejen po stránce barevnosti, zrnitosti a struktur použitých omítek, ale také profilaci celé fasády. Je možnopoužít různé tloušťky izolantů.
 • Snížení hlučnosti
  V objektu se sníží hlučnost přicházející z vnějšího prostředí.